Ett meningsfullt liv i ständig utveckling

Lär dig mer

Det här gör vi

Alexandra Thomas är legitimerad psykolog, specialist i organisationspsykologi, coach och certifierad facilitator med fokus på ledarskap och teamutveckling. Hon jobbar forskningsbaserat och interaktivt med ledarskap på alla nivåer. Bland kunderna finns såväl multinationella organisationer som mindre företag i bland annat kultursektorn samt inom hälsovård, bildindustrin, advokat- och bankväsendet. Alexandra är tvåspråkig och arbetar på engelska och svenska, nationellt och internationellt.

Alexandra har skrivit en roman och skriver manus för tv och film. Hon är knuten till MySpeaker, har mångårig erfarenhet som regionchef och är delägare i ett ledarutvecklingsföretag.

Kunder i urval

”The real leaders are the ones who encourage others, empathize and demonstrate compassion. Only such leaders have the ability to influence and maximize the potential of their people and organizations”

– M.S. Rao

”Alexandra är en av de vassaste coacher jag arbetat med. Hon ser bortom det som sker i rummet och hanterar människor med varsam men tydlig hand. Hon skapar förtroende och resultat direkt och för all framtid. En unik begåvning”

– Kristina Rylén HR Manager Kappahl Sweden