Föreläsningar & workshops

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself”

Rumi

Ledarskap

Coachande ledarskap 

Det talas ofta om coachande ledarskap, men det innebär inte att det är effektivt i alla situationer. I den här föreläsningen får du verktyg, förhållningssätt och tekniker för ett coachande ledarskap. Du kommer få ökad förståelse för när och hur coachning kan användas och i vilka situationer det lämpar sig sämre. Live coachning blandas med övning, teorier och modeller för att skapa mod och vilja att använda coachning, oavsett vilken roll du har.    

I utbildningarna får du lära dig om och praktisera ett coachande ledarskap. Du får kunskap i vad coachning är, varför det är effektivt och i vilka situationer det bäst kommer till nytta. Vi jobbar interaktivt med frågeteknik, aktivt lyssnande, närvaro och struktur. Reflektion och diskussion bygger ett utvecklingskontrakt och övningarna sker i trygg lärandemiljö. Deltagarna uppmuntras till att bygga nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte. 

Självledarskap

Det komplexa arbetslivet ställer höga krav på ledare och medarbetare som arbetar med sin egen utveckling och som kan leda sig själva. Vad innebär det att leda sig själv och hur kan vi agera proaktivt i en miljö som ständigt förändras? Självledarskap utgår ifrån att det finns rimliga förutsättningar, men hur skapas det? I den här föreläsningen blir du inspirerad att utveckla ditt självledarskap, för att på ett medvetet sätt kunna ta dig an och bidra i arbetslivets föränderlighet och utmaningar. 

Hjärnsmart ledarskap 

Hur kan vi hitta flow i ett arbetsliv som ofta är hektiskt och gränslöst? Ett hållbart ledarskap handlar om balansen mellan personliga och professionella aktiviteter och återhämtning som inte bara sker en gång om året på semestern. I den här föreläsningen får du lära dig hur du skapar ett ledarskap som gynnar både dig själv och dina medarbetares välmående, resultat och prestation. Ett ledarskap som jobbar med, inte mot, hjärnans mekanismer.

Feedback

Att ge och ta emot feedback kan upplevas som obekvämt och ovant. Ändå visar forskning att prestation och välmående ökar signifikant i grupper som har en levande feedbackkultur. I den här föreläsningen lär du mer om vad feedback är och vilka effekter det skapar. Du får fördjupad kunskap om framgångsfaktorer och fallgropar i utvecklande och förstärkande feedback och hur du kan göra för att bidra till en aktiv feedbackkultur. 

Facilitering

Många lägger en stor del av sin arbetstid på dränerande och ineffektiva möten. Alexandra har omfattande erfarenhet av att designa och facilitera konferenser och även möten för ett eget team av ledarutvecklare. Föreläsningarna och utbildningarna i facilitering integrerar teori och metod med praktisk övning. Alexandra talar även på en utbildning för specialistpsykologer med syftet att skapa effektiva och engagerande möten.

TEAMUTVECKLING

Från arbetsgrupp till team
Att bygga välfungerande team handlar om att stärka relationerna mellan teamets medlemmar och få dem involverade i det gemensamma uppdraget. Med rätt förutsättningar och kunskap har en arbetsgrupp möjlighet att komma ifrån silos, rollförvirring och konflikt. I den här föreläsningen får du lära dig om de byggstenar som skapar högpresterande team och relationer som präglas av tillit och psykologisk trygghet. Ledare och grupper i högpresterande team skapar kvalitet, jobbar gränsöverskridande, kreativt och samarbetar på riktigt.

Kognitiv flexibilitet
När ändrade du senast en vana eller rutin? Människan är ett vanedjur, men beroende på vad vi gör stärks och återskapas våra neuroner livet ut. Det finns alltid något vi kan förbättra eller förändra i vårt arbete och privatliv. Genom att lära mer om kognitiv flexibilitet får du insikt i hur hjärnan fungerar och hur du kan anpassa dig till förändring och ett arbetsliv präglat av komplexitet. Föreläsningen är baserad på forskning och praktisk tillämpning om hur du kan använda, träna och stärka de muskler som bidrar till kognitiv flexibilitet. 

Kontakt

Vill du boka en föreläsning eller utbildning till din organisation, personal eller ledare?

Fyll i formuläret nedan eller kontakta MySpeaker direkt https://www.myspeaker.se/talare/alexandra-thomas/

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn