Moderator

Vi modererar alltifrån ledarforum och konferenser till mindre grupper. För- och efterarbete görs grundligt och i nära samarbete för att skapa inspiration och relevans.