Resurser

Podcasts

Webbsidor

Brené Brown- forskar om ledarskap, sårbarhet, skam, mod och empati www.brenebrown.com

Center for Social Sustainability (CSS), Karolinska Institutet stöder och utvecklar forskning om empati, compassion, tillt och altruism, www.ki.se/research/center-for-social-sustainability-css

Amy Edmundson- Harvardprofessor i ledarskap, www.amycedmondson.com

Psykologifabriken- föreläsningar, beteendeförändring och psykologiskt gym, www.psykologifabriken.se

Inner Development Goals jobbar med forskare, experter och ledarutvecklare för ett hållbart och produktivt liv i enlighet med FN:s klimatmål för 2030, www.innerdevelopmentgoals.org

Mindshift jobbar för att hitta vägar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Arbetet sker i samskapande med invånare, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv, www.mindshiftsverige.se

Stanford University- The Center for Compassion and Altruism Education, www.ccare.stanford.edu

Stefan Söderfjäll- doktor i psykologi med utvecklingskoncept för team, ledarskap och psykologiskt kapital, www.stefansoderfjall.com

Stiftelsen OTTO verkar för att öka ungdomars psykiska hälsa, www.otto2020.se

Suicide Zero, för ett samhälle utan självmord www.suicidezero.se

Yrkesföreningar

The International Association of Facilitators (IAF)

Sveriges Psykologförbund

Nationella Föreningen för Arbete- och Organisationspsykologer