Det här gör vi

På Creative Compassion arbetar vi med ledarutveckling på alla nivåer. Insatserna tas fram i nära samarbete med kund och löper ofta över tid. Utifrån uppdragets omfattning och behov samarbetar vi med andra konsulter och psykologer.

Grundare av Creative Compassion

Alexandra Thomas är legitimerad psykolog, specialist i organisationspsykologi, coach och certifierad facilitator med fokus på ledarskap och teamutveckling. Hon jobbar forskningsbaserat och interaktivt med ledarskap på alla nivåer. Bland kunderna finns såväl multinationella organisationer som mindre företag i bland annat kultursektorn samt inom hälsovård, bilindustrin, advokat- och bankväsendet. Alexandra är tvåspråkig och arbetar på engelska och svenska, nationellt och internationellt.

Alexandra har skrivit en roman och skriver manus för tv och film. Hon är knuten till MySpeaker, har mångårig erfarenhet som regionchef och är delägare i ett ledarutvecklingsföretag.

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.
Today I am wise, so I am changing myself”

– Rumi

Samarbetspartners

Utifrån uppdragets omfattning och behov samarbetar Creative compassion med andra konsulter och psykologer.

Henschel & Co- Organisation- och ledarutveckling, leg. psykolog Charlotte Henschel

Impligo AB- Organisation- och ledarutveckling, leg. psykolog Johan Möller 

Move Management- Team- och ledarutveckling

Medveten Kompetens- Team- och ledarutveckling samt coachning, Marit Lind 

Ordrum- Föreläsare, moderator, författare och utbildare i kommunikation, Erik Mattsson

Psykologbyrån Jones- Compassionfokuserat ledarskap och terapi med leg. psykolog Gabriela Jones

Strawberry Planet- Anna-Lena Rikardsson och Jörgen Jonsson, grundare av team-mätningsinstrumenten Team Quality Survey samt Teambook

VIRKE management- Team- och ledarutveckling, Fredrik Björklund

Videcio- Organisation- och ledarutveckling, Lennart Wärmlind

Kontakt

Tel: +46-737 80 26 68

E-post: alexandra@creativecompassion.se